Gwibio i'r prif gynnwys

Mae gan Y Coleg Merthyr Tudful amrywiaeth eang o bolisïau a gweithdrefnau ysgrifenedig sy’n cael eu monitro’n barhaol a’u diweddaru yn unol â deddfwriaeth y llywodraeth ac arferion da. I weld y polisïau a’r gweithdrefnau hyn, cliciwch ar y dolenni isod:

Cliciwch yma i lawrlwytho ein Hadroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol am y flwyddyn yn gorffen 31 Gorffennaf 2019

Cliciwch yma i lawrlwytho ein Hadroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol am y flwyddyn yn gorffen 31 Gorffennaf 2020

Cliciwch yma i weld ein polisi a gweithdrefnau cwynion

Cliciwch yma i weld ein Hysbysiad Preifatrwydd GDPR

Cliciwch yma i lawrlwytho ein Polisi Datgelu er Lles y Cyhoedd 

cliciwch yma i weld ein Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021

I read r Atodiad 1 Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Tabl Cynnydd 1af Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021 cliciwch yma

Cliciwch yma i weld ein polisi Iechyd a Diogelwch ar gyfer 2022/23.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite