Gwibio i'r prif gynnwys

Ein Gweledigaeth

Erbyn 2023:

Byddwn yn ganolfan rhagoriaeth fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau dysgwyr, gan godi dyheadau a datblygu ffyniant a llesiant y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Bydd ein cwricwlwm a’n cyfleusterau diweddaraf yn ysbrydoli rhanddeiliaid, gan gynnig dysgu o safon uchel ar gyfer cyflogadwyedd y dyfodol ac addysg o safon uwch. I bobl ifanc, oedolion, cyflogwyr a phartneriaid ehangach, Y Coleg Merthyr Tudful fydd y ‘coleg dethol’.

Mae’r diagram isod yn crisialu ein datganiad cenhadaeth sylfaenol a’n gwerthoedd creiddiol. 

I lawrlwytho copi o’n Cynllun Strategol, cliciwch YMA. 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite