Gwibio i'r prif gynnwys

Safonau’r Iaith Gymraeg

Mae’r Coleg Merthyr Tudful yn annog staff yn gryf i ddefnyddio’r Gymraeg er mwyn cynnig gwasanaeth Cymraeg i ddysgwyr, staff ac ymwelwyr ym mhob agwedd o ddarpariaethau a gwasanaethau’r coleg.


Mae’r coleg wedi ymrwymo i ddatblygu’r Gymraeg a chyfleu Safonau’r Gymraeg statudol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Mae Swyddog y Gymraeg a Chyfarwyddwr Cynllunio a Gweithrediadau yn y Coleg yn gyfrifol am fonitro ac adrodd am gydymffurfiaeth y Coleg gyda Safonau’r Gymraeg.

Mae manylion am wybodaeth allweddol a dogfennau am gydymffurfiaeth y coleg gyda’r Gymraeg i’w gweld isod: 

Compliance Notice 

Hysbysiad Cydymffurfio 

Annual report 2017-18

Adroddiad Blynyddol 2017-18

Annual report 2018-19

Adroddiad Blynyddol 2018-19

Annual report 2019-20
Adroddiad Blynyddol 2019-20

Annual report 2020-21

Adroddiad Blynddol 2020-21

Canllaw Iaith - Language Guide (Bilingual)

Overseeing Welsh language standards

Goruchwylio safonau'r gymraeg

Safonau’r Gymraeg, Canllaw Rheolwr - Saesneg

Safonau’r Gymraeg, Canllaw Rheolwr - Cymraeg

Gwneud Cwyn 

​Bydd cwynion yn ymwneud â chydymffurfiaeth y coleg â Safonau’r Gymraeg yn cael eu cyfeirio’n awtomatig at Swyddog Iaith Gymraeg y coleg.

Os hoffech wneud cwyn am y gwasanaethau Cymraeg a gynigir gan y Coleg, mae croeso i chi ysgrifennu at:

Lynwen Harrington

Swyddog Iaith Gymraeg

Y Coleg Merthyr Tudful

Merthyr Tudful

CF48 1AR

Neu e-bostiwch Lynwen Harrington: l.harrington@merthyr.ac.uk 

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi wneud cwyn?

Bydd y coleg yn cofnodi eich cwyn ac yn dod yn ôl atoch o fewn 5 diwrnod gwaith i roi sylw i’ch cwyn.

Os bydd angen i ni archwilio’ch cwyn yn fwy manwl, byddwn yn ei throsglwyddo i’n tîm Cydymffurfio. Byddan nhw’n ei chofnodi ac yn cysylltu â chi i egluro’r camau nesaf.

I weld y polisi cwynion cliciwch yma

I weld polisi’r iaith Gymraeg: fersiwn Saesneg- cliciwch yma

I weld polisi’r iaith Gymraeg: fersiwn Gymraeg - cliciwch yma

I weld sut mae’r coleg yn hyrwyddo a monitro safonau’r Gymraeg cliciwch yma

Monitro'r Gymraeg - cliciwch yma

Dolenni Pwysig:

Hafan Comisiynydd y Gymraeg.  

https://www.welshlanguagecommissioner.wales/ 

Hafan Comisiynydd y Gymraeg 

https://www.welshlanguagecommissioner.wales/cymraeg.php 

 

Am fwy o wybodaeth am y safonau, cysylltwch â Swyddog yr Iaith Gymraeg - Lynwen Harrington ar 01685 726000 estyniad 6331 neu e-bostiwch: l.harrington@merthyr.ac.uk 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite