Gwibio i'r prif gynnwys

Nursery Education Teaching Professionals

Nursery education teaching professionals care for and teach children up to the age of entry into primary school.

Mwy am y Gyrfa hon

Cyflog Cyfartalog

£31742

Mae gweithwyr newydd yn dechrau o gwmpas £13237. Mae tâl arferol yn £31742 y flwyddyn. Gall gweithwyr profiadol iawn ennill hyd at £46873.

Swyddi

793

Mae cyfrif swyddi yn cynnwys personau cyflogedig a hunangyflogedig, ac nid yw'n gwahaniaethu rhwng swyddi llawn amser a rhan-amser.

Tasgau Dyddiol

 • Assists with or plans and develops curriculum and rota of teaching duties.
 • Observes and assesses students and discusses their progress with parents and/or other education professionals.
 • Supervises teaching assistants and trainees.
 • Undertakes pastoral duties.
 • Supervises and cares for children, provides a secure learning environment and ensures their health and safety is maintained during all activities.
 • Teaches simple songs and rhymes, reads stories and organises various activities to promote language, social and physical development.
 • Prepares and delivers lessons in accordance with early years foundation stages curriculum and encourages and stimulates children's learning.

Sgiliau y mae Cyflogwyr yn chwilio amdanynt

Sgiliau Meddal

Sgiliau meddal yw sgiliau an-dechnegol sy'n cynnwys sut rydych chi'n rhyngweithio â chydweithwyr, yn datrys problemau, ac yn rheoli eich gwaith

 • Strategaethau Dysgu

  73

 • Monitro

  70

 • Dealltwriaeth Ddarllen

  66

 • Siarad

  66

 • Dysgu Gweithredol

  63

 • Gwrando Gweithredol

  63

 • Ysgrifennu

  62

 • Meddwl Beirniadol

  60

 • Mathemateg

  49

 • Gwyddoniaeth

  35

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite