Gwibio i'r prif gynnwys

Hairdressers and Barbers

Hairdressers and barbers shampoo, cut, colour, style and treat hair.

Mwy am y Gyrfa hon

Cyflog Cyfartalog

£9922

Mae gweithwyr newydd yn dechrau o gwmpas £5536. Mae tâl arferol yn £9922 y flwyddyn. Gall gweithwyr profiadol iawn ennill hyd at £18752.

Swyddi

3318

Mae cyfrif swyddi yn cynnwys personau cyflogedig a hunangyflogedig, ac nid yw'n gwahaniaethu rhwng swyddi llawn amser a rhan-amser.

Tasgau Dyddiol

 • Demonstrates, sells and recommends hair care products to clients and advises them on hair care.
 • Ensures hair products are stored and used appropriately and observes relevant health and safety factors.
 • Maintains client records and keeps up-to-date with new products, styles and techniques.
 • Collects payment, arranges appointments and cleans and tidies salon.
 • Shaves and trims beards and moustaches.
 • Combs, brushes, blow-dries or sets wet hair in rollers to style or straighten.
 • Cuts and trims hair using scissors, clippers, razor and comb.
 • Washes, conditions, bleaches, tints or dyes hair and provides any necessary basic scalp treatments.
 • Discusses customer requirements, analyses hair condition and other relevant features to define and advise on hair style.

Sgiliau y mae Cyflogwyr yn chwilio amdanynt

Sgiliau Meddal

Sgiliau meddal yw sgiliau an-dechnegol sy'n cynnwys sut rydych chi'n rhyngweithio â chydweithwyr, yn datrys problemau, ac yn rheoli eich gwaith

 • Siarad

  54

 • Gwrando Gweithredol

  54

 • Dysgu Gweithredol

  51

 • Strategaethau Dysgu

  51

 • Meddwl Beirniadol

  50

 • Monitro

  48

 • Dealltwriaeth Ddarllen

  42

 • Gwyddoniaeth

  37

 • Ysgrifennu

  36

 • Mathemateg

  33

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite