Gwibio i'r prif gynnwys

Croeso i’n Digwyddiad Agored Rhithiol 24/7 Addysg Uwch

 

Yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau safon prifysgol, y cyfan ar eich stepen drws!

Ystyried astudio cymhwyster safon prifysgol mis Medi yma? Fu erioed amser gwell na nawr i ddewis Y Coleg Merthyr Tudful.

Os ydych ar fin gorffen eich lefel A neu gymhwyster galwedigaethol lefel 3, yn gobeithio cryfhau eich sgiliau neu gymwysterau neu’n chwilio am yrfa wahanol, gallwn ni gynnig y cyfle i gael cymhwyster safon prifysgol yn eich coleg lleol – gan eich helpu i aros yn agos i gartref ac i drefnu’ch astudiaethau o gwmpas gwaith, teulu ac ymrwymiadau eraill.

Gydag amrywiaeth gyflawn o gyrsiau – o Gelf a Dylunio a Ffotograffiaeth i Fusnes, Cyfrifyddiaeth, Cyfrifiadura, Chwaraeon, Astudiaethau Gofal a Phlant, mae gennym rywbeth i bawb. Ar ben hynny, mae ein dosbarthiadau bach o ran nifer, ansawdd uchel, staff profiadol a chymorth eithriadol yn fwriad i sicrhau fod yr holl ddysgwyr yn cael y profiad dysgu gorau posib i’w galluogi i wireddu eu holl botensial.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite