Gwibio i'r prif gynnwys

Mae ein tîm cyllid yma i'ch helpu gyda chefnogaeth, help ac arweiniad ar bob agwedd o gyllid a theithio i'r coleg.

Mae astudio yn y coleg yn fwy cyraeddadwy nag yr ydych chi'n meddwl gyda chefnogaeth ariannol ar gael i lawer o fyfyrwyr. Mae'r cynlluniau canlynol ar gael i'ch cynorthwyo:


Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach
(A elwid gynt yn Grant Dysgu'r Cynulliad)


Gallwch chi gwneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (GDLlCAB) o hyd at £1500 i helpu gyda chost astudio. Efallai y byddwch yn gymwys os:

  • Rydych chi'n 19 oed neu’n hŷn ar 1 Medi 2020
  • Mae incwm eich cartref yn £18,370 neu lai
  • Rydych chi'n cwrdd â'r rheolau cenedligrwydd a statws preswylio y GDLlCAB
  • Rydych chi'n mynychu cwrs amser llawn cymeradwy (15 awr yr wythnos) neu cwrs rhan amswer (8 awr yr wythnos). Mae rhaid i'r cwrs cynnwys o leiaf 275 awr o astudio
  • Rydych chi'n astudio Cwrs Addysg Bellach
  • Nid ydych yn derbyn unrhyw arian ar gyfer eich cwrs o ffynhonnell arall

Mae ffurflenni cais ar gael o Mai ar-lein ar www.studentfinancewales.co.uk/wglgfe neu gallwch chi galw:

0300 200 40 50


Lwfans Cynhaliaeth Addysg

 

Cronfa Ariannol Wrth Gefn

 

Bwyd am Ddim

 

Trafnidiaeth

 

M.T.C.B.C
Ffôn: 01685 726256


Powys
Ffôn: 01597 826477
We: www.powys.gov.uk


R.C.T
Ffôn: 01443 494853
We: www.rctcbc.gov.uk


Caerphilly C.B.C.
Ffôn: 01443 864841
We: www.caerphilly.gov.uk


Blaenau Gwent
Ffôn: 01495 355435
We: www.blaenau-gwent.gov.uk

 

Costau Astudio


Mae angen pob dysgwyr addysg bellach talu ffi weinyddu o £20 pan fydden nhw'n cofrestru.

Ffioedd i fyfyrwyr addysg bellach llawn amser sydd o dan 19

Mae pob cwrs llawn amser yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr o dan 19. Y cyfan fydd angen i chi ei dalu bydd ffi gofrestru o £20 pan fyddwch yn cofrestru yn y coleg. Mae’n bosibl y codir tâl y byddwch chi’n gyfrifol amdano am ddillad neu ddefnyddiau ar rai cyrsiau. Ceir mwy o wybodaeth ar dudalennau’r cyrsiau unigol.

Ffioedd ar gyfer myfyrwyr addysg bellach rhan amser sydd o dan 19

Codir tâl am ffioedd dysgu, arholi a ffi gofrestru o £20 ar bob cwrs rhan amser. Mae’n bosibl y codir tâl y byddwch chi’n gyfrifol amdano am ddillad neu ddefnyddiau ar rai cyrsiau. Ceir mwy o wybodaeth ar dudalennau’r cyrsiau unigol. I gynorthwyo dysgwyr, mae cynllun debyd uniongyrchol newydd yn cael ei gyflwyno i helpu ymestyn cost ffioedd dysgu ac arholi.

 

Ysoloriaethau a Bwrsariaethau

 

Polisi Ad-daliad

 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite