Gwibio i'r prif gynnwys

Addysg Uwch

Os hoffech gael cymhwyster o safon prifysgol ond ddim am deithio ymhell, yna mae gennym ni’r cwrs i chi!

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni addysg uwch, a’r cyfan wedi’u cyfleu gan dîm addysgu ymroddgar gyda chymwysterau helaeth a’r cyfan yn cael eu cynnig mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru.

Cewch fudd o’r canlynol:

  • Addysgu a dysgu o safon uchel
  • Cymorth a gofal bugeiliol o’r radd flaenaf i fyfyrwyr
  • Dosbarthiadau bach
  • Cyfradd ardderchog boddhad myfyrwyr
  • Cyfle gwych i symud ymlaen i astudio ym Mhrifysgol De Cymru am y flwyddyn olaf
  • Canlyniadau rhagorol
  • Cymudo byr gyda chysylltiadau bws, trên a thrafnidiaeth ardderchog
  • Y dewis o gael byw gartref

Mae gan Y Coleg gyfleusterau trawiadol, addysgu a dysgu o safon uchel, dosbarthiadau bach a chymorth ardderchog i fyfyrwyr. Mae hyn, ynghyd â’n cysylltiadau anhygoel gyda diwydiant a chyflogwyr, yn sicrhau bod pob dysgwr yn gwireddu eu potensial i’r eithaf ac yn gallu symud ymlaen yn llwyddiannus i’r cam nesaf ar y llwybr gyrfa o’u dewis.

Yn ogystal, os ydych yn ddysgwr Lefel 3 ar hyn o bryd yn edrych i symud ymlaen i un o’n rhaglenni addysg uwch, byddwch yn gymwys i wneud cais am ein Bwrsari Symud Ymlaen o £500. 

Ewch i'n tudalen digwyddiad AU 24/7 yma

I archwilio’r cyrsiau sydd ar gael, cliciwch ar y dolenni isod: 

Tystysgrif Addysg Uwch mewn Iechyd a Llesiant

Cynefino Dysgwyr

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite