Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Cymraeg

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd y gallu i siarad Cymraeg yn agor byd newydd o ddiwylliant Cymru i chi! Gyda dros 582,000 o siaradwyr Cymraeg a degau o filoedd o bobl yn dysgu, mae gan y Gymraeg ei diwylliant unigryw ei hun. Mae Lefel A Cymraeg ail iaith hefyd yn gymhwyster uchel ei barch a derbyniol gan holl brifysgolion y DU gan ei fod yn dangos eich bod wedi dysgu iaith arall i lefel eithriadol o uchel.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A* i C gan gynnwys gradd C Cymraeg neu uwch mewn Saesneg Iaith ynghyd â gradd B mewn TGAU cwrs llawn Cymraeg neu radd A mewn Cymraeg cwrs byr.

Beth fydda i'n dysgu?

Byddwch yn astudio'r ffilm Patagonia, gyda Matthew Rhys, Nia Roberts a Duffy! Cewch eich asesu mewn grwpiau o 2 neu 3 myfyriwr ar eich ymateb i'r ffilm. Byddwch hefyd yn cael eich asesu'n unigol ar gynnwys eich portffolio ysgrifenedig. Byddwch yn cynhyrchu pecyn o dri darn ysgrifenedig ar un o'r canlynol. • ardal benodol o Gymru • mater cymdeithasol • mater diwylliannol • mater galwedigaethol • pwnc hanesyddol • mater gwleidyddol A2 Byddwch yn astudio'r ddrama gyfoes 'Crash' gan Sera Moore Wiiliams. Byddwch unwaith eto'n cael eich asesu mewn grwpiau o 2 neu 3 myfyriwr ar eich ymateb i'r ddrama a'ch gwybodaeth am iaith a diwylliant Cymru. Byddwch hefyd yn cael eich asesu'n unigol ar eich ymateb i gyfryngau eraill rydych wedi'u hastudio.

Asesiad Cwrs

Lefel A – Blwyddyn 1 Uned 1 Arholiad llafar (15%). Uned 2 (10%) Portffolio ysgrifenedig / gwaith cwrs. Une

Dilyniant Gyrfa

Drwy ddewis astudio Lefel A Cymraeg ail iaith byddwch yn gallu ehangu'r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael i chi. Mae galw mawr am siaradwyr Cymraeg rhugl mewn gyrfaoedd megis: • Y cyfryngau a'r celfyddydau perfformio • Newyddiaduraeth • Llywodraeth Cymru • Addysgu • Llywodraeth Leol • Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol • Meddygaeth • Y Gyfraith • Cysylltiadau Cyhoeddus • Hysbysebu • Twristiaeth

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite