Gwibio i'r prif gynnwys

Sgiliau Gydol Oes

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Nod y cwrs yw datblygu sgiliau sy'n ymwneud ag Annibyniaeth, Cyflogadwyedd, Cymuned ac Iechyd a Lles, gyda'r holl feysydd hyn yn ymwneud â phrofiadau bywyd go iawn.

Gofynion Mynediad

Drwy gydol y cwrs, bydd y dysgwyr yn trafod eu llwybr dilyniant unigol gyda thiwtor eu cwrs. Gall hyn gynnwys datblygu sgiliau byw'n annibynnol ymhellach, symud ymlaen i'r cwrs Datblygu Sgiliau, gwirfoddoli neu gyflogaeth â chymorth. Mae llwybrau dilynian

Beth fydda i'n dysgu?

Bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn profiad gwaith ac yn cael mynediad at ystod o gyfleusterau cymunedol er mwyn cynyddu eu sgiliau. Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys sesiynau mewn Chwaraeon, Paentio ac Addurno, a Chelfyddydau Perfformio. Mae rhaglen y dysgwr yn llwybr heb ei achredu, ac yn darged sy'n seiliedig ar gynnydd tuag at ddyheadau dysgwyr unigol.

Asesiad Cwrs

Yn seiliedig ar gyfweliad

Dilyniant Gyrfa

£0

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite