Gwibio i'r prif gynnwys

Cofrestru Dysgwyr a Chynefino 2022

Rydym yn llawn cyffro wrth groesawu ein holl ddysgwyr newydd a’r rhai sy’n dychwelyd ar gyfer mynediad ym mis Medi 2022. 

Cafodd y dudalen hon ei gosod i roi gwybodaeth bwysig i chi ynghylch cofrestru yn y coleg ynghyd ag amrywiaeth o ddeunyddiau ac adnoddau cynefino ar-lein a fydd yn eich galluogi i ymgyfarwyddo gyda’r coleg, adran eich cwrs, sut fydd eich cwrs yn cael ei gyflwyno ac i ddysgu am y cymorth, y cyfleoedd cyfoethogi a’r adnoddau sydd ar gael i chi.

 

Sicrhau eich iechyd a’ch diogelwch yn y coleg 

Mae’r coleg wedi ymrwymo i sicrhau iechyd a diogelwch pob un o’n staff a’n dysgwyr. Ein prif flaenoriaeth yw darparu amgylchedd diogel wedi’i reoli sy’n galluogi pob dysgwr i wireddu eu potensial i’r eithaf ac i symud ymlaen yn llwyddiannus i ris nesaf ar ysgol yr yrfa o’u dewis, pa un ai symud ymlaen i lefel nesaf eich cwrs coleg, symud ymlaen i addysg uwch neu symud ymlaen i gael swydd. 

 

 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite