Gwibio i'r prif gynnwys

Cofrestru Dysgwyr a Chynefino 2022

Rydym yn llawn cyffro wrth groesawu ein holl ddysgwyr newydd a’r rhai sy’n dychwelyd ar gyfer mynediad ym mis Medi 2022. 

Cafodd y dudalen hon ei gosod i roi gwybodaeth bwysig i chi ynghylch cofrestru yn y coleg ynghyd ag amrywiaeth o ddeunyddiau ac adnoddau cynefino ar-lein a fydd yn eich galluogi i ymgyfarwyddo gyda’r coleg, adran eich cwrs, sut fydd eich cwrs yn cael ei gyflwyno ac i ddysgu am y cymorth, y cyfleoedd cyfoethogi a’r adnoddau sydd ar gael i chi.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybodaeth am baratoi ar gyfer coleg, cyngor ac arweiniad ac amrywiaeth o ddeunyddiau ac adnoddau sefydlu a fydd yn eich galluogi i ymgyfarwyddo â'r coleg a dysgu popeth am y cymorth, y cyfleoedd cyfoethogi a'r adnoddau sydd ar gael i chi.

Paratoi ar gyfer y Coleg

Rwyf wedi gwneud cais i'r coleg ac rwy'n hapus gyda fy nghwrs, beth sydd nesaf? 

CANLYNIADAU CYN TGAU

Cymerwch olwg ar ein rhestr wirio canlyniadau Cyn TGAU a dilynwch ein camau yma i'ch helpu i'ch paratoi ar gyfer Diwrnod Canlyniadau TGAU 

√ Gwiriwch eich bod yn gwybod eich manylion mewngofnodi ar gyfer eich cyfrif coleg - gallwch gael mynediad i'r dudalen fewngofnodi yma 

√ Gwiriwch fod eich holl fanylion cyswllt yn gywir ar eich cyfrif coleg

√ Gwiriwch eich bod wedi derbyn llythyr ac e-bost gan y coleg ynglŷn â'ch diwrnod cofrestru ac amser a'r camau nesaf

 

Anghenion Cymorth 

Dim ond nodyn i'ch atgoffa, os ydych wedi derbyn unrhyw ADY, iechyd meddwl a lles neu gymorth ariannol yn yr ysgol o'r blaen, mae'n bwysig ein bod yn ymwybodol o hyn fel y gallwn sicrhau bod y cymorth cywir yn cael ei roi ar waith i chi yma yn y coleg. Gallwn hefyd helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych ar deithio i'r coleg ac oddi yno. Os oes gennych unrhyw anghenion cymorth nad ydych wedi rhoi gwybod i ni amdanynt eto neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n tîm derbyn ar admissions@merthyr.ac.uk neu ffoniwch: 01685 726012. 

 

 Diwrnod Canlyniadau TGAU - Dydd Iau 25ain Awst 

Byddwch yn derbyn llythyr ddiwedd mis Gorffennaf yn amlinellu'r dyddiadau a'r amseroedd a chofrestru a chyngor ac arweiniad sydd ar gael ar Ddiwrnod Canlyniadau TGAU. 

Bydd y llythyr hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am sut i lanlwytho eich graddau TGAU i'ch cyfrif dysgwr. 

 

Os byddwch yn newid eich meddwl am eich cwrs neu os nad ydych yn derbyn y graddau sydd eu hangen arnoch, peidiwch â phoeni. Bydd ein tîm derbyn yn bresennol ym mhob un o ysgolion Merthyr Tudful ar fore Canlyniadau TGAU i roi cyngor ac arweiniad. Bydd gennym hefyd dîm o staff yma yn y coleg drwy gydol y dydd ac ar ddydd Gwener 26 Awst i'ch cefnogi a rhoi cyngor ac arweiniad ar eich camau nesaf. 

 

Cofrestru 

Bydd cofrestru'n dechrau o ddydd Mawrth 30 Awst a dylech dderbyn llythyr yn amlinellu'r diwrnod a'r amser i chi ddod i mewn. Bydd eich sesiwn Gofrestru yn rhoi cyfle i chi:  

√ Cwrdd â thiwtor eich cwrs a'ch cyd-ddysgwyr

√ Cofrestru a chofrestru'n ffurfiol fel dysgwr gyda ni

√ Derbyn eich bathodyn adnabod dysgwr

√ Derbyn eich amserlen ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod

√ Codwch eich bag croeso o bethau da gennym ni!

 

Os nad ydych wedi derbyn llythyr gyda manylion eich diwrnod cofrestru ac amser, e-bostiwch admissions@merthyr.ac.uk 

 

Sefydlu

Cliciwch ar y dolenni isod i gael mynediad at ystod o ddeunyddiau sefydlu i'ch helpu i'ch paratoi'n barod ar gyfer y coleg 

 

Croeso i'r Coleg 

Croesawu fideo gan y dysgwr presennol

Taith rithwir 

Dyddiadau Tymor 2022-2023 

Canllaw i astudio yn y coleg 2022-2023

Awgrymiadau defnyddiol ar ddechrau'r coleg

Llawlyfr a Dyddiadur Dysgwyr 2022-2023

Cod Ymddygiad Dysgwyr 

   
   
   
   
   
   

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite