Gwibio i'r prif gynnwys

Cyrsiau PLA Technoleg Werdd newydd ar gael

  • Ar hyn o bryd dydych chi ddim wedi dewis unrhyw hidlwyr ar gyfer eich chwiliad, ychwanegwch rai isod!
    Maes Pwnc
    Modd Astudio
Newyddion Diweddaraf Gweld Popeth
Dysgwyr y Coleg yn ennill Aur, Arian ac Efydd yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2023
Gweld
Y Coleg, Merthyr Tudful yn dathlu lansiad Shwmaeronment
Gweld
Coleg Merthyr Tudful a Tennis Bwrdd Cymru yn lansio Academi Tennis Bwrdd newydd a Hyb Perfformiad Uchel'
Gweld
Coleg yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysbyty'r Tywysog Charles i ddarparu rhaglen interniaeth â chymorth newydd i ddysgwyr
Gweld
Digwyddiadau Diweddaraf Gweld Popeth
29/03/2023 16:00:00
Digwyddiad agored
Gweld
19/10/2022 16:00:00
Noson rieni/gofalwyr
Gweld
26/08/2022 09:00:00
Diwrnod Cyngor ac Arweiniad TGAU
Gweld
25/08/2022 08:30:00
Diwrnod Canlyniadau TGAU 2022
Gweld

Mae dysgwyr yn dweud...

Oes gennych gwestiwn?

Beth bynnag ydy'ch ymholiad, bydden ni wrth ein bodd i glywed wrthoch chi.

Gallwch chi gysylltu â ni trwy un o'r opsiynau canlynol.

Facebook   Twitter   Call   Mail

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite