Skip to main content

Virtual Volunteering Fair

GOING LIVE AT 9 AM ON MONDAY 6TH DECEMBER

Volunteering can boost your career prospects, make your CV stand out from the crowd and add interest and depth to your personal statement.

Do you need volunteering work in the Merthyr Tydfil area?

The College Merthyr Tydfil works closely with Voluntary Action Merthyr Tydfil to ensure we bring our learners regular opportunities.

Take a look at some of the local companies and charities who currently looking for volunteers. 

You can also contact our Employability and Progression Co-ordinator, Verity Jones, for more information on volunteering-  v.jones@merthyr.ac.uk 

 

Gall gwirfoddoli roi hwb i'ch gyrfa, gwneud i'ch CV sefyll allan ac ychwanegu elfen o ddyfnder at eich datganiad personol.

Oes angen gwaith gwirfoddoli arnoch yn ardal Merthyr Tudful?

Mae'r Coleg Merthyr Tudful yn gweithio'n agos gyda Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful (VAMT) i sicrhau ein bod yn dod â chyfleoedd rheolaidd i'n dysgwyr.

Edrychwch ar rai o'r cwmnïau ac elusennau lleol sy'n chwilio am wirfoddolwyr ar hyn o bryd.

Gallwch hefyd gysylltu â'n Cydlynydd Cyflogadwyedd a Dilyniant, Verity Jones, i gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli- v.jones@merthyr.ac.uk

Cookie Notice

By using this site you agree to our use of Cookies.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Enable Recite