Gwibio i'r prif gynnwys

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Hyfforddi Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol:

L2 Hyfforddi Ffitrwydd (Campfa)

Nod y cymhwyster Tystysgrif Lefel 2 hwn mewn Hyfforddi Ffitrwydd yw hyfforddi dysgwyr hyd at safon broffesiynol gymwys, a’u galluogi i ragnodi, cynllunio a chyflawni rhaglenni ymarfer diogel ac effeithiol o fewn amgylchedd campfa neu glwb iechyd fel Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2.

Diddordeb? Dyma sut i Gofrestru:

Dewis 1

Ewch i’n Tudalen We PLA  i weld os ydych yn gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). Rhaid i chi fod yn 19 oed neu’n hŷn i wneud cais ac yn ennill o dan £26,000 y flwyddyn. Mae’n ofynnol fod gennych rywfaint o brofiad ymarfer mewn campfa, yn cynnwys pwysau rhydd.

Dewis 2

Gwnewch gais yn uniongyrchol am y cwrs yma, sy’n costio £250 y pen. Mae’n ofynnol fod gennych rywfaint o brofiad ymarfer mewn campfa, yn cynnwys pwysau rhydd, ac yn hŷn na 19 oed.

 

L3 Hyfforddwr Personol

Nod y cymhwyster hwn yw datblygu dysgwyr sydd â gwybodaeth a sgiliau presennol mewn hyfforddi mewn campfa a fyddai’n dymuno cael gyrfa mewn hyfforddi personol.

Diddordeb? Dyma sut i Gofrestru:

Dewis 1

Ewch i’n Tudalen We PLA  i weld os ydych yn gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). Rhaid i chi fod yn 19 oed neu’n hŷn i wneud cais ac yn ennill o dan £26,000 y flwyddyn. Mae’n ofynnol eich bod wedi cwblhau cwrs L2 Hyfforddwr mewn Campfa neu Hyfforddi Ffitrwydd.

Dewis 2

Gwnewch gais yn uniongyrchol am y cwrs yma, sy’n costio £250 y pen. Mae’n ofynnol fod gennych rywfaint o brofiad ymarfer mewn campfa, yn cynnwys pwysau rhydd, ac yn hŷn na 19 oed. Mae’n ofynnol eich bod wedi cwblhau cwrs L2 Hyfforddwr mewn Campfa neu Hyfforddi Ffitrwydd.

 

 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite