Gwibio i'r prif gynnwys

TAR Bl 2

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r Dystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg (TAR) a Thystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (TBA) ill dau yn gyrsiau hyfforddi athrawon ôl-16 i'ch paratoi ar gyfer gwaith gyda dysgwyr yn yr addysg a'r hyfforddiant ôl-gyfansoddi.

Gofynion Mynediad

Ar gael i raddedigion a rhai nad ydynt yn raddedigion. Mathemateg a Saesneg Iaith TGAU gradd C neu uwch yn ddymunol. Angen gwiriad DBS.

Beth fydda i'n dysgu?

Mae ail flwyddyn y rhaglen yn canolbwyntio ar ffyrdd y gall tiwtoriaid gyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr drwy bethau fel dysgu cyfunol a thechnegau addysgu arloesol. Bydd pedwar modiwl yn cael eu cwblhau yn ystod yr ail flwyddyn: • Gwella Dysgu, Addysgu ac Asesu (20 credyd) • Rôl TGCh mewn Addysg Bellach (10 credyd) • Ceisiadau Dysgu Cyfunol (10 credyd) • Ymarfer Proffesiynol 2** (20 credyd)

Asesiad Cwrs

Mae asesu yn cynnwys aseiniadau sy'n seiliedig ar gynllunio gwersi, addysgu, asesu a gwerthuso, dylunio cyrsiau ac ymchwil ar raddfa fach. Nid oes arholiadau ffurfiol. Mae asesu ymarfer proffesiynol drwy gyfres o arsylwadau ac asesiadau a llunio portffoli

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau llwyddiannus yn ennill cymhwyster addysgu, ynghyd ag ystod o sgiliau a thechnegau addysgu.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite