Gwibio i'r prif gynnwys

TAR Bl 1

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r Dystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg (TAR) a Thystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCE) ill dau yn gyrsiau hyfforddi athrawon ôl-16 i'ch paratoi ar gyfer gwaith gyda dysgwyr mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

Gofynion Mynediad

Ar gael i raddedigion a rhai nad ydynt yn raddedigion. Mathemateg a Saesneg Iaith TGAU gradd C neu uwch yn ddymunol. Angen gwiriad DBS.

Beth fydda i'n dysgu?

Medi 21

Asesiad Cwrs

Mae'r Dystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg (TAR) a Thystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCE) ill dau yn gyrsiau hyfforddi athrawon ôl-16 i'ch paratoi ar gyfer gwaith gyda dysgwyr mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

Dilyniant Gyrfa

Mae asesu yn cynnwys aseiniadau sy'n seiliedig ar gynllunio gwersi, addysgu, asesu a gwerthuso, dylunio cyrsiau ac ymchwil ar raddfa fach. Nid oes arholiadau ffurfiol. Mae asesu ymarfer proffesiynol drwy gyfres o arsylwadau ac asesiadau a llunio portffoli

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Related careers

Special Needs Education Teaching Professionals

Brief Description

Special needs education teaching professionals organise and provide instruction at a variety of different levels to children who have emotional, behavioural or learning difficulties or physical disabilities. These professionals may also work with exceptionally gifted pupils.

Average Salary

£40192

Teaching and Other Educational Professionals

Brief Description

Job holders in this unit group perform a variety of other education and teaching occupations.

Average Salary

£21710

Higher Education Teaching Professionals

Brief Description

Higher education teaching professionals deliver lectures and teach students to at least first degree level, undertake research and write journal articles and books in their chosen field of study.

Average Salary

£51267

Further Education Teaching Professionals

Brief Description

Further education teaching professionals supervise and teach trade, technical, commercial, adult education, secondary and post-secondary courses to students beyond minimum school leaving age.

Average Salary

£38335

Secondary Education Teaching Professionals

Brief Description

Secondary (and middle school deemed secondary) education teaching professionals plan, organise and provide instruction in one or more subjects, including physical education and diversionary activities, within a prescribed curriculum in a secondary or secondary/ middle school.

Average Salary

£40939

Primary and Nursery Education Teaching Professionals

Brief Description

Primary (and middle school deemed primary) and nursery education teaching professionals plan, organise and provide instruction to children at all levels up to the age of entry into secondary education.

Average Salary

£39104

Education Advisers and School Inspectors

Brief Description

Education advisers and school inspectors plan, organise and direct the educational activities and resources in a local authority education area, and undertake inspections of schools and other training establishments excluding universities.

Average Salary

£39681

Senior Professionals of Educational Establishments

Brief Description

Job holders in this unit group plan, organise, direct and co-ordinate the administration, support systems and activities that facilitate the effective running of a university, college or other educational establishment.

Average Salary

£61872

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite