Gwibio i'r prif gynnwys

TAR Bl 1

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r Dystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg (TAR) a Thystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCE) ill dau yn gyrsiau hyfforddi athrawon ôl-16 i'ch paratoi ar gyfer gwaith gyda dysgwyr mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

Gofynion Mynediad

Ar gael i raddedigion a rhai nad ydynt yn raddedigion. Mathemateg a Saesneg Iaith TGAU gradd C neu uwch yn ddymunol. Angen gwiriad DBS.

Beth fydda i'n dysgu?

Medi 21

Asesiad Cwrs

Mae'r Dystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg (TAR) a Thystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCE) ill dau yn gyrsiau hyfforddi athrawon ôl-16 i'ch paratoi ar gyfer gwaith gyda dysgwyr mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

Dilyniant Gyrfa

Mae asesu yn cynnwys aseiniadau sy'n seiliedig ar gynllunio gwersi, addysgu, asesu a gwerthuso, dylunio cyrsiau ac ymchwil ar raddfa fach. Nid oes arholiadau ffurfiol. Mae asesu ymarfer proffesiynol drwy gyfres o arsylwadau ac asesiadau a llunio portffoli

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite