Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Daearyddiaeth

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae astudio Lefel A Daearyddiaeth yn annog dysgwyr i gymhwyso gwybodaeth ddaearyddol, theori a sgiliau i'r byd o'u cwmpas. Bydd hyn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o bobl, lleoedd ac amgylcheddau'r byd yn yr 21ain Ganrif. Cryfder Daearyddiaeth yw ei ehangder, bydd y dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau daearyddol cyfoes ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy.

Gofynion Mynediad

Arholiad 80% ac 20% ymchwiliad annibynnol

Beth fydda i'n dysgu?

Mae'r cwrs yn defnyddio daearyddiaeth ffisegol a dynol, yn archwilio rhyngweithiadau rhwng pobl a'r amgylchedd ac yn annog datblygu gwaith maes ar lefel leol i alluogi dysgwyr i ofyn cwestiynau ymholi.

Asesiad Cwrs

Arholiad 80% ac 20% ymchwiliad annibynnol

Dilyniant Gyrfa

.Mae cyfran dda o fyfyrwyr yn parhau i astudio daearyddiaeth ar lefel gradd, gyda chyrchfannau diweddar yn Abertawe a PDC. Mae nifer hyd yn oed yn fwy yn defnyddio eu Daearyddiaeth fel pwnc hwyluso sy'n eu galluogi i wneud cais am ystod eang o gyrsiau megis cymdeithaseg, y gyfraith, bioleg a nyrsio/meddygaeth.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite