Gwibio i'r prif gynnwys

Gradd Sylfaen mewn Seicoleg

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd y cwrs astudio yn caniatáu i'r unigolyn ymchwilio ac astudio themâu a materion sy'n seiliedig ar seicoleg. Bydd myfyrwyr yn ymdrin â gwahanol ddulliau seicolegol a theori a thrwy fodiwl paratoi i weithio byddant yn dysgu sut i gymhwyso'r damcaniaethau hyn yn ymarferol.

Gofynion Mynediad

Fel arfer bydd yn rhaid i chi gael un o'r canlynol: 1. Cymhwyster galwedigaethol BTEC ar lefel 3 mewn maes priodol, 2. Mae o leiaf pàs Lefel A mewn maes priodol,

Beth fydda i'n dysgu?

Blwyddyn 1 - Dulliau damcaniaethol o ymdrin â seicoleg, dulliau ymchwil, seicoleg mewn bywyd bob dydd, seicoleg fiolegol, seicoleg wybyddol, a gwahaniaethau unigol. Blwyddyn 2 - Anhwylderau seicolegol, Plentyndod a glasoed, seicoleg gymdeithasol, dulliau ymchwil ac ymarfer proffesiynol.

Asesiad Cwrs

Amrywiaeth o ddulliau asesu gan gynnwys traethodau, portffolios ac astudiaethau achos.

Dilyniant Gyrfa

Gall cwblhau'r radd sylfaen arwain at fynediad i ail flwyddyn cymhwyster BSC Anrh ym Mhrifysgol De Cymru. Mae rhai myfyrwyr yn chwilio am waith sy'n gysylltiedig â'u lleoliadau gwirfoddol. Disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd â gwaith gwirfoddol drwy gydol y cwrs.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite