Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Drama

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae Drama Safon Uwch yn eich galluogi i ddatblygu ystod gyffrous a helaeth o sgiliau perfformio creadigol a thechnegol a fydd yn ehangu eich profiad a'ch dychymyg. Mae'r adran wedi hen ennill ei phlu gyda chyfradd pasio o 100% yn UG ac A2.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith. Gofynnir i chi fynychu clyweliad fel rhan o'r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Beth fydda i'n dysgu?

Medi 21

Asesiad Cwrs

Mae Drama Safon Uwch yn eich galluogi i ddatblygu ystod gyffrous a helaeth o sgiliau perfformio creadigol a thechnegol a fydd yn ehangu eich profiad a'ch dychymyg. Mae'r adran wedi hen ennill ei phlu gyda chyfradd pasio o 100% yn UG ac A2.

Dilyniant Gyrfa

Perfformiad a phapur ysgrifenedig.

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite