Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Drama

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae Drama Safon Uwch yn eich galluogi i ddatblygu ystod gyffrous a helaeth o sgiliau perfformio creadigol a thechnegol a fydd yn ehangu eich profiad a'ch dychymyg. Mae'r adran wedi hen ennill ei phlu gyda chyfradd pasio o 100% yn UG ac A2.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith. Gofynnir i chi fynychu clyweliad fel rhan o'r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Beth fydda i'n dysgu?

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio arferion gwaith gwahanol Gwmnïau Theatr ac Ymarferwyr Theatr. Gan ddefnyddio'r wybodaeth hon, byddwch yn creu ac yn datblygu eich gwaith perfformio eich hun yn seiliedig ar ailgyflwyno darn. Byddwch hefyd yn astudio ac yn perfformio darnau testun.

Asesiad Cwrs

Perfformiad a phapur ysgrifenedig.

Dilyniant Gyrfa

Mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i leoedd yn y brifysgol ac yn cael cynnig lleoedd iddynt astudio cyrsiau lefel uwch mewn astudiaethau theatr a drama neu maent yn symud ymlaen i yrfa yn y celfyddydau perfformio.

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite