Gwibio i'r prif gynnwys
Ynglŷn â'r Cwrs
  • Merthyr
  • 04 Medi 2023
  • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
  • Llawn Amser
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r HND mewn Cyfrifiadura yn gwrs amser llawn 2 flynedd a astudir ar lefelau 4/5. Mae'r cwrs wedi'i anelu at y rhai sy'n anelu at yrfaoedd mewn Cyfrifiadura, TG, a Chymorth i Ddefnyddwyr Terfynol neu'r rhai sy'n dymuno parhau â'u haddysg ar Lefel Addysg Uwch.

Gofynion Mynediad

Diploma Cenedlaethol BTEC mewn pwnc perthnasol neu Ddau bwnc lefel Uwch, o leiaf un mewn pwnc perthnasol. Dylai myfyrwyr hefyd gael o leiaf bedair TGAU gan gynnwys Mathemateg gradd C neu uwch. Mae croeso i fyfyrwyr aeddfed ar y cwrs, rydym yn ystyried ach

Beth fydda i'n dysgu?

Ymarfer Proffesiynol mewn Cyfrifiadura. Datblygu Meddalwedd Datblygu. Systemau Gwybodaeth Dadansoddi a Dylunio 1. Systemau Cyfrifiadurol a Chysyniadau Rhwydweithio. Rhaglennu Cyfrifiadurol 1. Datblygu'r We Datrys Problemau ar gyfer Cyfrifiadura

Asesiad Cwrs

Assignments and formal assessments

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i raglen radd neu ddylunio a datblygu meddalwedd, rhaglenydd, dadansoddi meddalwedd, dylunio a datblygu'r we, datblygwr cronfa ddata, rhaglenydd gemau, cymorth technegol TG a pheirianydd rhwydwaith.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite