Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma L2 mewn Dylunio Gêm, Esports a Thechnoleg y Cyfryngau

  • Home
  • Courses
  • Diploma L2 mewn Dylunio Gêm, Esports a Thechnoleg y Cyfryngau
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r cwrs L2 blwyddyn hwn yn rhoi'r sgiliau ymarferol a damcaniaethol sydd eu hangen ar ddysgwyr i lwyddo yn y diwydiannau dylunio gemau, echwaraeon neu gynhyrchu cyfryngau. Mae'n caniatáu i ddysgwyr uwchsgilio a dewis un o'r llwybrau uchod i symud ymlaen i L3. Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu gwybodaeth am y diwydiant a'r cyfleoedd sydd ar gael.

Gofynion Mynediad

TGAU gradd D-G neu Lefel 1 TChG. Mae'n ofynnol i ymgeiswyr feddu ar sgiliau sylfaenol mewn Llythrennedd a Rhifedd. Dylai dysgwyr hefyd fod â diddordeb mewn dylunio gemau, esports neu gynhyrchu cyfryngau.

Beth fydda i'n dysgu?

Medi 20

Asesiad Cwrs

Mae'r cwrs L2 blwyddyn hwn yn rhoi'r sgiliau ymarferol a damcaniaethol sydd eu hangen ar ddysgwyr i lwyddo yn y diwydiannau dylunio gemau, echwaraeon neu gynhyrchu cyfryngau. Mae'n caniatáu i ddysgwyr uwchsgilio a dewis un o'r llwybrau uchod i symud ymlaen i L3. Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu gwybodaeth am y diwydiant a'r cyfleoedd sydd ar gael.

Dilyniant Gyrfa

3 prosiect aseiniadau a phrosiect mawr terfynol.

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Related careers

Conservation Professionals

Brief Description

Conservation professionals are responsible for ensuring that landscapes, habitats and species are protected and enhanced via appropriate management and conservation. They promote public understanding and awareness of the natural environment and help to develop and implement appropriate policies to achieve these objectives.

Average Salary

£30109

IT Business Analysts, Architects and Systems Designers

Brief Description

It business analysts, architects and systems designers proviide advice on the effective utilisation of IT and design IT systems in order to meet the business objectives or to enhance the business effectiveness of the organisation.

Average Salary

£41037

IT Quality and Testing Professionals

Brief Description

It quality and testing professionals test the quality of IT software, systems and computer games and identify and recommend solutions to problems and improvements that could be made.

Average Salary

£33942

IT Project Managers

Brief Description

IT project managers manage, coordinate and technically supervise specific IT projects of a discrete duration and/or budget.

Average Salary

£48322

IT Managers

Brief Description

IT managers plan, organise, manage and coordinate the provision of IT services and functions in an organisation.

Average Salary

£41560

Cyber Security Professionals

Brief Description

Cyber security professionals design, implement, test and maintain cyber security systems and track, investigate and analyse data linked to cybercrime.

Average Salary

£39187

IT Network Professionals

Brief Description

IT network professionals design, set up and maintain computer networks, support the network users and fix problems which arise.

Average Salary

£36744

Programmers and Software Development Professionals

Brief Description

Programmers and software development professionals design, develop, test, implement and maintain software systems on a range of platforms in order to meet the specifications and business objectives of the information system; they also design and develop specialist software e.g. for computer games.

Average Salary

£43179

Information Technology Professionals

Brief Description

Job holders in this unit group perform a variety of tasks.

Average Salary

£36880

Web Design Professionals

Brief Description

Web design professionals design, develop and maintain websites and web and mobile applications to meet a client’s specified requirements.

Average Salary

£37319

IT Operations Technicians

Brief Description

IT operations technicians are responsible for the day-to-day running of IT systems and networks including the preparation of back-up systems, and for performing regular checks to ensure the smooth functioning of such systems.

Average Salary

£25717

Database Administrators and Web Content Technicians

Brief Description

Database administrators and web content technicians administer, maintain and provide user support for databases and websites and assist in the design and development of databases; and monitors social media sites for posts and comments on behalf of companies.

Average Salary

£30052

IT User Support Technicians

Brief Description

IT user support technicians are responsible for providing technical support, advice and guidance for internal/external users of IT systems and applications, either directly or by telephone, e-mail or other network interaction.

Average Salary

£28762

TV, Video and Audio Servicers and Repairers

Brief Description

TV, video and audio engineers install, service and repair domestic television, video and audio appliances.

Average Salary

£35744

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite