Gwibio i'r prif gynnwys

BTEC TG L2 Technoleg Greadigol a Digidol

  • Home
  • Courses
  • BTEC TG L2 Technoleg Greadigol a Digidol
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Wrth astudio BTEC Lefel 2 IT, byddwch yn datblygu gwefan ryngweithiol ar bwnc a ddewiswyd, logo graffigol digidol a deunydd hyrwyddo, portffolio rhyngweithiol digidol i ddangos eich gwaith, ynghyd ag ymchwilio i'r byd ar-lein, y rhyngrwyd a rhwydweithiau cysylltiedig.

Gofynion Mynediad

TGAU ar radd D-G neu LEFEL 1 TG. Mae sgiliau sylfaenol mewn Llythrennedd a Rhifedd yn ofynnol.

Beth fydda i'n dysgu?

Wrth astudio BTEC Lefel 2 TChG, byddwch yn datblygu gwefan ryngweithiol ar bwnc a ddewiswyd, logo graffig digidol a deunydd hyrwyddo, portffolio rhyngweithiol digidol i ddangos eich gwaith, ynghyd ag ymchwilio i'r byd ar-lein, y rhyngrwyd a rhwydweithiau cysylltiedig.

Asesiad Cwrs

Angen gwaith cwrs ac asesu ar-lein

Dilyniant Gyrfa

Gall dysgwyr sy'n ennill gradd teilyngdod neu uwch symud ymlaen i'r BTEC L3 neu Gyfrifiadura Creadigol UAL a Dylunio Gemau.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Related careers

IT Specialist Managers

Brief Description

IT specialist managers plan, organise, manage and coordinate the provision of specialist IT services and functions in an organisation.

Average Salary

£41625

IT Project and Programme Managers

Brief Description

Jobholders in this unit group manage, coordinate and technically supervise specific IT projects and programmes of a discrete duration and/or budget.

Average Salary

£40912

IT Business Analysts, Architects and Systems Designers

Brief Description

Workers in this unit group provide advice on the effective utilisation of IT and design IT systems in order to meet the business objectives or to enhance the business effectiveness of the organisation.

Average Salary

£37242

Programmers and Software Development Professionals

Brief Description

Programmers and software development professionals design, develop, test, implement and maintain software systems in order to meet the specifications and business objectives of the information system; they also design and develop specialist software e.g. for computer games.

Average Salary

£37198

Web Design and Development Professionals

Brief Description

Jobholders in this unit group design, develop and maintain websites to meet a client’s specified requirements.

Average Salary

£25568

Information Technology and Telecommunications Professionals

Brief Description

Job holders in this unit group perform a variety of tasks.

Average Salary

£35445

IT Operations Technicians

Brief Description

IT operations technicians are responsible for the day-to-day running of IT systems and networks including the preparation of back-up systems, and for performing regular checks to ensure the smooth functioning of such systems.

Average Salary

£27286

IT User Support Technicians

Brief Description

IT user support technicians are responsible for providing technical support, advice and guidance for internal/external users of IT systems and applications, either directly or by telephone, e-mail or other network interaction.

Average Salary

£28652

IT Engineers

Brief Description

IT engineers install, maintain and repair the physical components of computer systems and equipment.

Average Salary

£31146

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite