Gwibio i'r prif gynnwys

Sgiliau Gydol Oes

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Nod y cwrs yw datblygu sgiliau sy'n ymwneud ag Annibyniaeth, Cyflogadwyedd, Cymuned ac Iechyd a Lles, gyda'r holl feysydd hyn yn ymwneud â phrofiadau bywyd go iawn.

Gofynion Mynediad

Drwy gydol y cwrs, bydd y dysgwyr yn trafod eu llwybr dilyniant unigol gyda thiwtor eu cwrs. Gall hyn gynnwys datblygu sgiliau byw'n annibynnol ymhellach, symud ymlaen i'r cwrs Datblygu Sgiliau, gwirfoddoli neu gyflogaeth â chymorth. Mae llwybrau dilynian

Beth fydda i'n dysgu?

Medi 20

Asesiad Cwrs

Nod y cwrs yw datblygu sgiliau sy'n ymwneud ag Annibyniaeth, Cyflogadwyedd, Cymuned ac Iechyd a Lles, gyda'r holl feysydd hyn yn ymwneud â phrofiadau bywyd go iawn.

Dilyniant Gyrfa

Yn seiliedig ar gyfweliad

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite