Gwibio i'r prif gynnwys

C & G/CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion Craidd a Chyd-destun Lefel 2

  • Home
  • Courses
  • C & G/CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion Craidd a Chyd-destun Lefel 2
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r cymhwyster yn rhoi cyflwyniad trylwyr i'r egwyddorion, y gwerthoedd a'r wybodaeth sydd eu hangen i weithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag oedolion, gan astudio materion cyfredol mewn perthynas ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU yn A*-D gan gynnwys gradd C mewn Saesneg iaith a/neu C mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth a chyfweliad ffurfiol.

Beth fydda i'n dysgu?

Mae cynnwys y cymhwyster hwn yn helpu dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o: • yr egwyddorion a'r gwerthoedd craidd sy'n sail i arferion iechyd a gofal cymdeithasol • ffyrdd o weithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol • arfer effeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol • llwybrau dilyniant i astudio pellach neu gyflogaeth o fewn diogelu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Asesiad Cwrs

Fe'i hasesir drwy gyfres o dasgau a asesir yn fewnol ac arholiadau ysgrifenedig wedi'u gosod a'u marcio'n allanol. Fel rhan o'u rhaglen ddysgu, bydd dysgwyr yn profi o leiaf 10 diwrnod o ymgysylltu â'r sector sy'n cynnwys o leiaf 5 diwrnod o leoliad gwait

Dilyniant Gyrfa

Mae'r cwrs yn cefnogi, ond nid yw'n gwarantu, dilyniant i gymwysterau galwedigaethol neu academaidd lefel 3 mwy arbenigol.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite