Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma VRQ Technegau Arbenigedd Harddwch Lefel 2

  • Home
  • Courses
  • Diploma VRQ Technegau Arbenigedd Harddwch Lefel 2
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Asesiad trwy arsylwi ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, profion diwedd uned

Gofynion Mynediad

No formal entry requirements necessary, basic literacy and numeracy skills will be assessed prior to enrolment.

Beth fydda i'n dysgu?

Mae'r Diploma Lefel 2 mewn Technegau Arbenigol Harddwch yn gymhwyster sydd wedi'i gynllunio'n benodol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol o ran; sut i ddarparu triniaethau amrannau a thalcen, tynnu gwallt gan ddefnyddio technegau deffro, defnyddio colur, t

Asesiad Cwrs

Asesiad trwy arsylwi ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, profion diwedd uned

Dilyniant Gyrfa

Bydd y cwrs hwn yn galluogi'r myfyriwr i weithio mewn salonau harddwch, bariau ewinedd, teledu a llwyfan, siopau manwerthu, gwaith llawrydd neu gynrychiolwyr gwerthiant. Mae llwybr cynnydd hefyd i'r diploma uwch Lefel 3 mewn therapi harddwch.

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite