Gwibio i'r prif gynnwys

BA (Anrh) Gradd Rheoli Busnes Yr1 PT

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Wedi cyflawni FD ond nid o reidrwydd mewn Busnes

Gofynion Mynediad

Achieved an FD but not necessarily in Business

Beth fydda i'n dysgu?

Byddwch yn astudio'r dulliau canlynol: • Ymchwil Busnes: Egwyddorion ac Ymarfer •Rheolaeth Gymhwysol •Strategaeth Fusnes •Prosiect Rheoli •Moeseg Busnes a Chynaliadwyedd. Rydym hefyd yn cynnig y modiwlau dewisol canlynol, a rhaid i chi ddewis un o'r ddau opsiwn hyn: •Egwyddorion Cyfrifo, NEU •HRM a Dyfodol Gwaith

Asesiad Cwrs

Wedi cyflawni FD ond nid o reidrwydd mewn Busnes

Dilyniant Gyrfa

Mae asesiadau'n amrywio o adroddiadau traddodiadol ysgrifenedig unigol i gyflwyniadau grŵp - sy'n arwydd o'r amgylchedd gwaith. Mae arholiadau traddodiadol hefyd yn rhan o'r broses asesu. Mae blwyddyn dau yn cynnig y gallu i'r myfyriwr ddefnyddio gwaith gwirioneddol a wnaed yn ystod amser astudio tuag at eu proffil cyffredinol terfynol.

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Related careers

Marketing and Sales Directors

Brief Description

Marketing, sales and advertising directors plan, organise and direct advertising campaigns and market research and formulate and implement an organisation’s marketing, sales and social media policies.

Average Salary

£65551

Public Relations and Communications Directors

Brief Description

Public relations and communications directors plan, organise, direct and co-ordinate the public relations, communications and public information activities of an organisation or on behalf of clients.

Average Salary

£64510

Information Technology Directors

Brief Description

Information technology directors plan, organise, direct and co-ordinate the work and resources necessary to provide and operate IT infrastructure and services, including networks, devices, servers and software that runs on the infrastructure within an organisation. IT programme managers and directors direct and provide technical oversight to particular IT programmes of a discrete duration and/or budget.

Average Salary

£65127

Purchasing Managers and Directors

Brief Description

Purchasing managers and directors (not retail) plan, organise, direct and co-ordinate the purchasing functions of industrial, commercial, government organisations and public agencies to ensure cost-effectiveness.

Average Salary

£41700

Financial Managers and Directors

Brief Description

Financial managers and directors plan, organise, direct and co-ordinate the financial information of companies, the activities and resources of financial institutions, such as banks and insurance companies, and advise on company financial policy.

Average Salary

£52372

Chartered and Certified Accountants

Brief Description

Chartered and certified accountants provide accounting and auditing services, advise clients on financial matters, collect and analyse financial information and perform other accounting duties required by management for the planning and control of an establishment’s income and expenditure.

Average Salary

£34517

Architects

Brief Description

Architects plan and design the construction and development of buildings and land areas with regard to functional and aesthetic requirements.

Average Salary

£37067

Chartered Architectural Technologists, Planning Officers and Consultants

Brief Description

Chartered architectural technologists, planning officers and consultants direct or undertake the planning of the layout and the co-ordination of plans for the development of urban and rural areas, provide architectural design services, and negotiate and manage the development from conception to completion of construction projects and lead on a variety of technical functions and solutions in the design of buildings and the layout of urban and rural areas.

Average Salary

£28958

Chartered Surveyors

Brief Description

Chartered surveyors conduct surveys related to the measurement, management, valuation and development of land, natural resources, buildings, other types of property, and infrastructure such as harbours, roads and railway lines.

Average Salary

£34050

Quantity Surveyors

Brief Description

Quantity surveyors advise on financial and contractual matters relating to, and prepare bills of quantities for, construction projects and provide other support functions concerning the financing and materials required for building projects.

Average Salary

£37495

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite