Gwibio i'r prif gynnwys

Purchasing Managers and Directors

Purchasing managers and directors (not retail) plan, organise, direct and co-ordinate the purchasing functions of industrial, commercial, government organisations and public agencies to ensure cost-effectiveness.

Mwy am y Gyrfa hon

Cyflog Cyfartalog

£41700

Mae gweithwyr newydd yn dechrau o gwmpas £23773. Mae tâl arferol yn £41700 y flwyddyn. Gall gweithwyr profiadol iawn ennill hyd at £92826.

Swyddi

2436

Mae cyfrif swyddi yn cynnwys personau cyflogedig a hunangyflogedig, ac nid yw'n gwahaniaethu rhwng swyddi llawn amser a rhan-amser.

Tasgau Dyddiol

 • Stays abreast of and ensures adherence to relevant legislation regarding tendering and procurement procedures.
 • Researches and identifies new products and suppliers.
 • Interviews suppliers’ representatives and visits trade fair.
 • Arranges for quality checks of incoming goods and ensures suppliers deliver on time.
 • Negotiates prices and contracts with suppliers and draws up contract documents.
 • Devises purchasing policies, decides on whether orders should be put out to tender and evaluates suppliers’ bids.
 • Determines what goods, services and equipment need to be sourced.

Sgiliau y mae Cyflogwyr yn chwilio amdanynt

Sgiliau Meddal

Sgiliau meddal yw sgiliau an-dechnegol sy'n cynnwys sut rydych chi'n rhyngweithio â chydweithwyr, yn datrys problemau, ac yn rheoli eich gwaith

 • Dysgu Gweithredol

  70

 • Meddwl Beirniadol

  70

 • Dealltwriaeth Ddarllen

  67

 • Mathemateg

  67

 • Siarad

  63

 • Ysgrifennu

  60

 • Strategaethau Dysgu

  60

 • Gwrando Gweithredol

  57

 • Monitro

  54

 • Gwyddoniaeth

  11

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite