Gwibio i'r prif gynnwys
Ynglŷn â'r Cwrs
  • Merthyr
  • 01 Medi 2022
  • Busnes a Rheoli
  • Llawn Amser
Amlinelliad y Cwrs

Cam i fyny i lefel 7 gan gymryd hanfodion y Busnes GS a dewis modiwl dewisol fel y gellir cyflawni rhywfaint o arbenigedd yn dibynnu ar uchelgeisiau'r myfyrwyr yn y dyfodol.

Gofynion Mynediad

Wedi cyflawni GS ond nid o reidrwydd mewn Busnes

Beth fydda i'n dysgu?

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol: • Ymchwil Busnes: Egwyddorion ac Arferion •Rheolaeth Gymhwysol •Strategaeth Fusnes •Prosiect Rheoli •Moeseg Busnes a Chynaliadwyedd. Rydym hefyd yn cynnig y modiwlau dewisol canlynol, a rhaid i chi ddewis un o'r ddau opsiwn hyn: •Egwyddorion Cyfrifo, NEU •HRM a Dyfodol Gwaith

Asesiad Cwrs

Mae asesiadau'n amrywio o adroddiadau traddodiadol ysgrifenedig unigol i gyflwyniadau grŵp - sy'n arwydd o'r amgylchedd gwaith.  Mae arholiadau traddodiadol hefyd yn rhan o'r broses asesu.  Mae blwyddyn dau yn cynnig y gallu i'r myfyriwr ddefnyddio gwaith

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau llwyddiannus yn ennill gradd BA (Anrh) ynghyd â'r sgiliau a'r wybodaeth ar gyfer cyflogaeth yn y sector busnes.

Hyd

01 Medi 2022 - 31 Gorffennaf 2023

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite