Gwibio i'r prif gynnwys

Gweithgynhyrchu a Deunyddiau Uwch

  • Diploma mewn Cymhwysedd Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn (FfCCh) - Lefel 2
  • Diploma mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn (FfCCh) - Lefel 3
  • Dyfarniad Lefel 2 IMI mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Trydan Hybrid
  • Dyfarniad Lefel 3 IMI mewn Technoleg Cerbydau Modur Hybrid
  • Dyfarniad Lefel 1 City & Guilds mewn Weldio Nwy Anadweithiol Metel Rhagarweiniol (MIG)
  • Dyfarniad Lefel 2 City & Guild mewn Weldio Nwy Anadweithiol Metel (MIG)
  • Diploma NVQ Estynedig LEFEL 3 SIY mewn Peirianneg Saernïo a Weldio (FfCCh)

Os hoffech wneud cais, llenwch y ffurflen hon  a bydd aelod o'n tîm derbyn yn cysylltu â chi.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite