Gwibio i'r prif gynnwys

Mae’r coleg wedi ymrwymo i gydweithio’n agos gyda chyflogwyr ac rydym yn falch o’r rhwydweithiau a’r partneriaethau rydym wedi’u sefydlu ledled ein rhanbarth lleol. 

Ein gwaith ni yw gwneud ein dysgwyr yn gyflogadwy, gan sicrhau y byddant yn gallu gwneud cyfraniad effeithiol pan fyddant yn y byd gwaith. Felly mae’n bwysig i ni ein bod yn deall eich anghenion, a sicrhau fod y rhaglenni, y sgiliau a’r cymwysterau rydym yn eu cynnig yn ateb y gofynion hyn er mwyn i ni gryfhau sgiliau cyflogadwyedd dysgwyr a’u dilyniant ymlaen i gyflogaeth neu brentisiaeth. 

Yn ogystal, mae’n bwysig i ni ein bod yn gallu cynnig i chi y sgiliau, hyfforddiant a chyrsiau addas a pherthnasol i’ch galluogi i ddatblygu eich gweithlu, pa un ai drwy raglenni pwrpasol, prentisiaethau, cyrsiau proffesiynol, Cyfrifon Dysgu Personol, cyrsiau rhan amser neu Uwchsgilio@waith. 

Am fwy o wybodaeth am sut y gallwn eich helpu neu am sut y gallwch chi ymwneud â datblygu cwricwlwm neu brofiad gwaith neu ganllawiau yn y coleg, cliciwch y dolenni isod neu cysylltwch â’n Cyfarwyddwr Cynllunio a Gweithrediadau, Leanne Jones: l.jones3@merthyr.ac.uk 

 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite