Gwibio i'r prif gynnwys

Gwasanaethau Ariannol, Cyfreithiol a Phroffesiynol

Cyfrifeg

AAT - Lefelau 2,3 a 4
ILM Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Gweinyddu Busnes

Sgiliau Gwasanaeth Cwsmeriaid - lefel 2

Cyrsiau Rheoli

 • ILM Arwain a Rheoli - lefel 3 a 4
  ILM Lefel 5 Hyfforddi a Mentora
  PRINCE 2 Prosiect Mgmt- Sylfaen ac Ymarferydd
  Rheoli prosiectau ystwyth
  Rheoli Prosiect Lefel 4
 • APMG Rhyngwladol Ymarferydd Rheoli Prosiect Ystwyth
 • Sefydliad Rheoli Prosiect Agile Rhyngwladol APMG
 • Cymhwystr diogelwch (CSSC) Pwyso chwech Sigma gwregys du
 • Cymhwystr diogelwch (CSSC) Pwyso chwech Sigma gwregys Gwyrdd
 • Cymhwystr diogelwch (CSSC) Pwyso chwech Sigma gwregys Melyn
 • Tywysog 2 Sylfaenol
 • Tywysog 2 Ymarferwr

Os hoffech wneud cais, llenwch y ffurflen hon  a bydd aelod o'n tîm derbyn yn cysylltu â chi.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite