Gwibio i'r prif gynnwys

Ar draws y Sector

  • E-ddysgu; Asesiad Risg COSHH
  • E-ddysgu; Ymwybyddiaeth o Ddementia
  • E-ddysgu; Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Bwyd
  • E-ddysgu; Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
  • E-ddysgu; Codi a Chario Diogelwch yn y Gwaith
  • E-ddysgu; Paratoi i Ddarparu Gwasanaeth Cwsmeriaid Rhagorol
  • E-ddysgu; Atal a Rheoli Heintiau
  • Egwyddorion E-ddysgu; Diogelwch ar y Rhyngrwyd
  • Lefel Mynediad Agored Cymru mewn Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio'r Gymraeg yn y Gweithle - Sgiliau Derbynfa

Os hoffech wneud cais, llenwch y ffurflen hon  a bydd aelod o'n tîm derbyn yn cysylltu â chi.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite