Gwibio i'r prif gynnwys

Gadewch i ni baratoi gyrfa

Mae Llwybrau’r Dyfodol yma i’ch gosod ar y llwybr i ddyfodol disglair.
Os ydych am barhau i astudio, gwneud cais am swydd, dod o hyd i gyflogwyr lleol, dod o hyd i brofiad gwaith, dechrau prentisiaeth neu hyd yn oed sefydlu’ch busnes eich hun- rydym yma i helpu.
Mae ein Digwyddiad Gyrfaoedd blynyddol a’n Ffair Swyddi Gwag yn hyrwyddo cysylltiadau cadarn gyda chyflogwyr, prifysgolion, prentisiaethau a chyfleoedd gwaith i’n dysgwyr.

I ddarganfod mwy e-bost:

TCMT_EandE@merthyr.ac.uk

 

Hyfforddwr Cyflogadwyedd a Menter

Liana James

Gweinyddwr

Rio C Murphy

Hyfforddwr Gyrfa

Defnyddiwch Anogwr Gyrfa i archwilio syniadau gyrfa, cwblhau asesiadau sgiliau, archwilio cyrsiau sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd a dod o hyd i wybodaeth am swyddi yn eich ardal.

Gyda phwy rydym yn gweithio

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite