Gwibio i'r prif gynnwys

Rydym yn llyfrgell 21ain Ganrif sy’n dymuno bod yn fwy na storfa’n unig i adnoddau.  

Mae gennym lawer mwy i’w gynnig, yn cynnwys sesiynau addysg i ddefnyddwyr, MACs, Gliniaduron, WiFi am ddim, ardal dawel i astudio ac ystafell amlgyfrwng gyda chyfleusterau rhyngweithiol. Gallwn gynnig gwasanaeth personol o ansawdd uchel gyda staff cyfeillgar a gwybodus i’ch helpu i wireddu eich potensial i’r eithaf. 

Gall pob dysgwr gael gafael ar adnoddau Prifysgol De Cymru a chael eitemau wedi’u trosglwyddo i Gampws Merthyr o fewn 48 awr!  

Mae gennym amrywiaeth eang o e-adnoddau er budd pob math o ddysgwr. 

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau o lyfrau, eLyfrau, DVDs, cylchgronau a chyfnodolion, ac amrywiaeth o E-adnoddau! 

Eich Cerdyn Adnabod Myfyriwr yw eich cerdyn llyfrgell – ni fyddwch yn gallu benthyca/adnewyddu eitemau yn y llyfrgell hebddo. 

Sawl eitem gaf i fenthyca? – 10 eitem o Ferthyr a 5 o Brifysgol De Cymru 

Am ba hyd mae modd benthyca eitemau? – Mae gan ein holl lyfrau labeli lliw gwahanol i roi gwybod i chi am ba hyd y cewch chi eu benthyca. 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite