Gwibio i'r prif gynnwys

Croeso i’r Hafan Ddysgu

Mae gan Y Coleg Merthyr Tudful Hafan Ddysgu benodol sy’n cynnig mynediad i amrywiaeth eang o wasanaethau, cyfleusterau a chymorth o ansawdd uchel i ddysgwyr ar bob lefel. 

The College Merthyr Tydfil has a dedicated Learning Zone which provides access to a wide range of high-quality services, facilities and support for learners at all levels. 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite