Gwibio i'r prif gynnwys
Croeso i’r Coleg Merthyr Tudful 

Rydym wrth ein bodd yn eich croesawu fel dysgwr addysg uwch am y flwyddyn academaidd 2021-2022. Fel coleg rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob un o’n dysgwyr yn cael y profiad gorau posib. Mae bod yn rhan o’n teulu ycmt yn golygu y bydd gennych nid yn unig fynediad i’r addysgu a dysgu gorau oll, staff cyfeillgar a chefnogol, dosbarthiadau bach a’r cyfleusterau a’r adnoddau diweddaraf, ond hefyd cewch elwa o fod yn rhan o grŵp ehangach PDC. 

Sicrhau eich iechyd a’ch diogelwch yn y coleg 

Mae’r coleg wedi ymrwymo i sicrhau iechyd a diogelwch pob un o’n staff a’n dysgwyr. Ein prif flaenoriaeth yw darparu amgylchedd diogel wedi’i reoli sy’n galluogi pob dysgwr i wireddu eu potensial i’r eithaf ac i symud ymlaen yn llwyddiannus i ris nesaf ar ysgol yr yrfa o’u dewis, pa un ai symud ymlaen i lefel nesaf eich cwrs AU yma yn y coleg neu ym Mhrifysgol De Cymru neu symud ymlaen i gael swydd. O ganlyniad, byddem yn hynod ddiolchgar pe byddech yn rhoi sylw arbennig i’r wybodaeth am iechyd a diogelwch a fanylir isod er mwyn i chi ymgyfarwyddo â holl agweddau a gweithdrefnau diogelwch sydd gennym mewn grym i roi cymorth i chi tra byddwch yn y coleg. 

Gwybodaeth bwysig i gefnogi’ch cofrestru a’ch cynefino (cliciwch y dolenni isod): 

Croeso i’r coleg

 

Sicrhau eich iechyd a diogelwch yn y coleg 

Gwybodaeth a dogfennau allweddol i gefnogi eich proses gynefino 

 

Gwybodaeth allweddol am y Coleg
Gyrfaoedd, Cyflogadwyedd, Menter a Chymorth gyda’r Iaith Gymraeg 
Eich Cymuned AU yn y Coleg 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite