Gwibio i'r prif gynnwys

Os ydych yn dysgu Cymraeg fel ail iaith neu am ymarfer eich sgiliau Cymraeg, mae ein tîm ar gael i gael sgyrsiau anffurfiol gyda chi dros baned o de neu goffi a phice ar y maen.

Mathemateg a Gwyddoniaeth

Os ydych yn astudio mathemateg neu wyddoniaeth ac wedi derbyn eich addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cael trafferth gyda’r derminoleg, peidiwch â phoeni. Bydd unrhyw gyfieithiad fyddwch ei angen ar gael i chi.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite