Gwibio i'r prif gynnwys

Bwriad y coleg yw dathlu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg drwy gydol y flwyddyn. Isod mae’r cyfleoedd rydym yn cynnig i’n staff a’n dysgwyr i hyrwyddo’r Gymraeg.

Mae gan y coleg gysylltiadau agos gydag actorion, artistiaid a chynhyrchwyr  Cymraeg llwyddiannus er mwyn cynnig cyfle i ddysgwyr mewn pynciau amrywiol fynychu gweithdai.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite