Gwibio i'r prif gynnwys

Yn Nhîm Arwain Y Coleg Merthyr Tudful mae Prifathro’r Coleg, Dirprwy Brifathro Adnoddau, Dirprwy Brifathro Academaidd, Cyfarwyddwr Data a Pherfformiad, Cyfarwyddwr Cynllunio a Gweithrediadau a Chyfarwyddwr Dysgu.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite