Gwibio i'r prif gynnwys

Tystysgrif VTCT mewn Gwaith Barbwr Lefel 3 

 

Mae Tystysgrif VTCT Lefel 3 mewn Gwaith Barbwr yn gymhwyster galwedigaethol uwch sy’n canolbwyntio ar ddatblygu technegau gwaith barbwr uwch, torri blew’r wyneb a iechyd a diogelwch. Bydd y dystysgrif yn datblygu’r sgiliau uwch a’r wybodaeth ddamcaniaethol sydd eu hangen ar gyfer gwaith barbwr a thorri blew’r wyneb. Nod y cymhwyster arbenigol hwn yw datblygu gallu galwedigaethol o safon uchel i bobl yn y byd addysg neu ddiwydiant.

Gofynion mynediad

NVQ Lefel 2 neu gymhwyster cyfwerth mewn trin gwallt menywod neu ddynion – Bydd ymgeiswyr yn cael eu dewis mewn cyfweliad.

 

Camau nesaf

Gall y cymhwyster hwn arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth yn y diwydiant gwaith barbwr fel uwch farbwr, rheolwr salon neu i weithio fel barbwr annibynnol.

I wneud cais, e-bostiwch t.thomas@merthyr.ac.uk 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite