Gwibio i'r prif gynnwys

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Cyfrifiadura a TGCh rhan amser, yn cynnwys: 

 

ECDL 

Cyrsiau Microsoft Office 365 (i gyd-fynd â hyfforddiant NILC) 

Cyrsiau Cyfryngau Cymdeithasol (i gyd-fynd â hyfforddiant NILC)

Am fwy o fanylion, neu i archebu lle ar unrhyw un o’r cyrsiau uchod, cysylltwch â Shelby Berry : enquiries@merthyr.ac.uk

 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite