Gwibio i'r prif gynnwys

Heddiw gwelwyd lansiad swyddogol diwylliant ac ethos Shwmaeronment Coleg Merthyr Tudful. Fel rhan o'r digwyddiad hwn, roeddem yn falch iawn o gael cyflwyno ein Draig Shwmaeronment unigryw "Dwynwen". Dewiswyd yr enw o gystadleuaeth yn cynnwys pob un o ysgolion Merthyr Tudful ac roedd y disgybl buddugol o Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa yn bresennol yn y digwyddiad i dderbyn ei gwobr am grysDewiswyd yr enw o gystadleuaeth yn cynnwys pob un o ysgolion Merthyr Tudful ac roedd y disgybl buddugol o Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa yn bresennol yn y digwyddiad i dderbyn ei gwobr am frig pêl-droed wedi ei arwyddo yng Nghymru, taleb Amazon gwerth £10, het fwced Cymru a siocledi.

Fel y bydd llawer ohonoch yn ymwybodol, Dwynwen yw nawddsant cariad Cymru ac rydym yn falch iawn mai hwn oedd yr enw buddugol gan ei fod yn hyrwyddo'r ethos a'r diwylliant rydym yn gobeithio ei greu trwy ein thema Shwmaeronment a'n gwerthoedd cyffredinol coleg.

Gwelsom hefyd fyfyrwyr a staff yn cystadlu mewn cystadleuaeth ‘penalty shootout’ gyda het fwced Cymru, taleb Amazon a phêl-droed Cymru wedi'i lofnodi fel y gwobrau.

Brandon Jones, darlithydd yn ein hadran AMBE oedd enillydd y staff a Martin Evans yn astudio yn yr adran ILS oedd enillydd y dysgwyr. O ganlyniad, roedd y ddau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i ennill pêl-droed Cymru wedi ei arwyddo ac enillodd Martin y ‘penalty shootout’ hefyd. Da iawn i'r ddau ohonyn nhw!!

Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ac ysgolion cynradd ac uwchradd lleol, Dwynwen, fydd ein masgot Shwmaeronment, gan arddangos ein hymrwymiad parhaus i hyrwyddo ac ymgorffori'r Gymraeg ar draws pob agwedd ar daith y dysgwyr o'r meithrin i addysg bellach ac addysg uwch.

Mae gan y coleg ystafell benodedig Gymraeg sydd bellach wedi brandio 'ystafell Shwmaeronment'. Drwy gydol y flwyddyn, bydd cyfleoedd i ddysgwyr a staff ddatblygu eu hiaith Gymraeg drwy glybiau Cymru, sesiynau galw heibio ar gyfer ymarfer sgiliau llafar, cystadlaethau, digwyddiadau, teithiau ac amrywiaeth o weithgareddau ar draws y coleg.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite