Gwibio i'r prif gynnwys

Coleg Merthyr Tudful a Tennis Bwrdd Cymru yn lansio Academi Tennis Bwrdd newydd a Hyb Perfformiad Uchel'

Heddiw, mae Coleg Merthyr Tudful a Tenis Bwrdd Cymru, wedi llofnodi Cytundeb Partneriaeth Strategol i lansio Academi Tennis Bwrdd newydd sbon a Hyb Perfformiad Uchel yn y coleg.
Yn seiliedig ar gysyniad Tenis Bwrdd Cymru 'camp i bawb' Nod y bartneriaeth yw darparu rhaglen clwb cymunedol gynhwysol a chyfleuster hyfforddi penodol fydd ar gael i bawb, gan ddarparu llwybr dilyniant clir o ysgolion llawr gwlad a chlybiau lleol i berfformiad lefel uchel ar draws Merthyr Tudful a rhanbarth ehangach de Cymru.
i gyflawni anrhydeddau medalau cenedlaethol a rhyngwladol yn y dyfodol agos."
ve eu potensial mwyaf."

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite