Gwibio i'r prif gynnwys

Mae ein Hacademi Lefel A yn cynnig dewis o dros 30 o Lefelau UG ac A2, y cyfan wedi’u cyflwyno gan dîm o staff proffesiynol cymwysedig. Os byddwch yn ein dewis ni ar gyfer eich astudiaethau lefel A, cewch sicrwydd o’r canlynol:

 • Dewis ardderchog o dros 30 pwnc lefel A
 • Addysgu a dysgu o’r safon uchaf gyda’r holl staff wedi’u hyfforddi gan Raglen Athrawon Rhagorol OLEVI
 • Ymrwymiad parhaol i ragoriaeth gyda Gwobr Hyfforddi nodedig y Dywysoges Frenhinol yn sylfaen
 • Pum awr o addysgu i bob pwnc lefel A
 • Cyfle i astudio 4 maes pwnc lefel A – os byddwch yn llwyddo cael 7 Gradd A*-A neu fwy yn eich TGAU
 • Tiwtor lefel A personol pwrpasol a rhaglen gymorth diwtorial gyflawn
 • Cymorth iechyd, llesiant a bugeiliol rhagorol i ddysgwyr
 • Cymorth arbenigol MAT gyda’r cyfle i ymgysylltu â mentrau megis Seren a’r Brilliant Club
 • Cyfle i astudio mewn cyfleusterau arloesol a diweddaraf
 • Mynediad i’r adnoddau dysgu gorau oll
 • Cymorth pwrpasol UCAS a Chyflogadwyedd – yn rhoi cymorth i chi symud ymlaen yn llwyddiannus i addysg uwch neu gyflogaeth
 • Cyfleoedd allgyrsiol a chyfoethogi ardderchog
 • Amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar

I wneud cais am ein rhaglen lefel A i ddechrau yn 2024, cliciwch yma neu cliciwch ar un o’r pynciau lefel A yr hoffech ei ddewis ac yna cliciwch gwneud cais nawr. Cewch gyfle i ddewis y pynciau eraill yr hoffech eu hastudio wrth fynd trwy’r broses gwneud cais. 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite