Gwibio i'r prif gynnwys

Fishmongers and Poultry Dressers

Fishmongers and poultry dressers clean, cut and prepare fish and poultry for processing or sale.

Mwy am y Gyrfa hon

Cyflog Cyfartalog

£17717

Mae gweithwyr newydd yn dechrau o gwmpas £8109. Mae tâl arferol yn £17717 y flwyddyn. Gall gweithwyr profiadol iawn ennill hyd at £26761.

Swyddi

317

Mae cyfrif swyddi yn cynnwys personau cyflogedig a hunangyflogedig, ac nid yw'n gwahaniaethu rhwng swyddi llawn amser a rhan-amser.

Tasgau Dyddiol

 • Cleans tools and work surfaces.
 • Removes feathers and internal organs, extracts edible offal and cuts off feet and head from poultry carcasses and dresses as required.
 • Cuts and slits fish for curing by hand or machine.
 • Scrubs, de-scales, heads, guts, washes and bones fish.

Sgiliau y mae Cyflogwyr yn chwilio amdanynt

Sgiliau Meddal

Sgiliau meddal yw sgiliau an-dechnegol sy'n cynnwys sut rydych chi'n rhyngweithio â chydweithwyr, yn datrys problemau, ac yn rheoli eich gwaith

 • Strategaethau Dysgu

  46

 • Gwrando Gweithredol

  43

 • Monitro

  41

 • Dysgu Gweithredol

  34

 • Siarad

  30

 • Dealltwriaeth Ddarllen

  30

 • Meddwl Beirniadol

  30

 • Ysgrifennu

  26

 • Mathemateg

  22

 • Gwyddoniaeth

  19

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite