Gwibio i'r prif gynnwys

Teaching Professionals

Job holders in this unit group perform a variety of other teaching occupations.

Mwy am y Gyrfa hon

Cyflog Cyfartalog

£20212

Mae gweithwyr newydd yn dechrau o gwmpas £7610. Mae tâl arferol yn £20212 y flwyddyn. Gall gweithwyr profiadol iawn ennill hyd at £49427.

Swyddi

5406

Mae cyfrif swyddi yn cynnwys personau cyflogedig a hunangyflogedig, ac nid yw'n gwahaniaethu rhwng swyddi llawn amser a rhan-amser.

Tasgau Dyddiol

  • Provides private academic, vocational and other instruction to individuals or groups.
  • Manages/owns and teaches in private drama, music and dancing schools, training centres and similar establishments.
  • Designs and implements methods of assessing the performance of students, co-ordinates and undertakes the evaluation of assessments and awards grades of merit based upon performance.

Sgiliau y mae Cyflogwyr yn chwilio amdanynt

Sgiliau Meddal

Sgiliau meddal yw sgiliau an-dechnegol sy'n cynnwys sut rydych chi'n rhyngweithio â chydweithwyr, yn datrys problemau, ac yn rheoli eich gwaith

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite