Gwibio i'r prif gynnwys

Higher Education Teaching Professionals

Higher education teaching professionals deliver lectures and teach students to at least first degree level, undertake research and write journal articles and books in their chosen field of study.

Mwy am y Gyrfa hon

Cyflog Cyfartalog

£51267

Mae gweithwyr newydd yn dechrau o gwmpas £14646. Mae tâl arferol yn £51267 y flwyddyn. Gall gweithwyr profiadol iawn ennill hyd at £84534.

Swyddi

7477

Mae cyfrif swyddi yn cynnwys personau cyflogedig a hunangyflogedig, ac nid yw'n gwahaniaethu rhwng swyddi llawn amser a rhan-amser.

Tasgau Dyddiol

  • Undertakes research, writes articles and books and attends conferences and other meetings.
  • Directs the work of postgraduate students.
  • Participates in decision making processes regarding curricula, budgetary, departmental and other matters.
  • Provides pastoral care or guidance to students.
  • Advises students on academic matters and encourages independent research.
  • Prepares, administers and marks examinations, essays and other assignments.
  • Prepares, delivers and directs lectures, seminars and tutorials.

Sgiliau y mae Cyflogwyr yn chwilio amdanynt

Sgiliau Meddal

Sgiliau meddal yw sgiliau an-dechnegol sy'n cynnwys sut rydych chi'n rhyngweithio â chydweithwyr, yn datrys problemau, ac yn rheoli eich gwaith

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite