Gwibio i'r prif gynnwys

Human Resource Managers and Directors

Human resource managers and directors plan, organise and direct the personnel, training and industrial relations policies of organisations, advise on resource allocation and utilisation problems, measure the effectiveness of an organisation’s systems, methods and procedures and advise on, plan and implement procedures to improve utilisation of labour, equipment and materials.

Mwy am y Gyrfa hon

Cyflog Cyfartalog

£39801

Mae gweithwyr newydd yn dechrau o gwmpas £21971. Mae tâl arferol yn £39801 y flwyddyn. Gall gweithwyr profiadol iawn ennill hyd at £88601.

Swyddi

8200

Mae cyfrif swyddi yn cynnwys personau cyflogedig a hunangyflogedig, ac nid yw'n gwahaniaethu rhwng swyddi llawn amser a rhan-amser.

Tasgau Dyddiol

 • Stays abreast of relevant legislation, considers its impact on the organisation’s HR strategy and recommends appropriate action.
 • Considers alternative work procedures to improve productivity.
 • Examines and reports on company and departmental structures, chains of command, information flows, etc. and evaluates efficiency of existing operations.
 • Develops and administers salary, health and safety and promotion policies.
 • Undertakes industrial relations negotiations with employees’ representatives or trades unions.
 • Provides or arranges for provision of training courses.
 • Oversees the monitoring of employee performance and career development needs.
 • Oversees the preparation of job descriptions, drafts advertisements and interviews candidates.
 • Determines staffing needs.

Sgiliau y mae Cyflogwyr yn chwilio amdanynt

Sgiliau Meddal

Sgiliau meddal yw sgiliau an-dechnegol sy'n cynnwys sut rydych chi'n rhyngweithio â chydweithwyr, yn datrys problemau, ac yn rheoli eich gwaith

 • Dealltwriaeth Ddarllen

  61

 • Gwrando Gweithredol

  61

 • Ysgrifennu

  59

 • Siarad

  59

 • Meddwl Beirniadol

  55

 • Monitro

  55

 • Dysgu Gweithredol

  52

 • Strategaethau Dysgu

  50

 • Mathemateg

  36

 • Gwyddoniaeth

  0

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite