Gwibio i'r prif gynnwys

Dyddiadau Tymor 2021-2022

 

Cofrestru ar Gwrs: Dydd Llun 23 Awst - Dydd Gwener 3 Medi 2021

 

Tymor y Nadolig: Dydd Mercher 1 Medi - Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

 

Hanner Tymor: Dydd Llun 25 Hydref - Dydd Gwener 29 Hydref 2021

 

Tymor y Gwanwyn: Dydd Mawrth 4 Ionawr - Dydd Gwener 8 Ebrill 2022

 

Hanner Tymor: Dydd Llun 21 Chwefror - Dydd Gwener 25 Chwefror 2022

 

Tymor yr Haf: Dydd Llun 25 Ebrill - Dydd Gwener 24 Mehefin 2022

 

Hanner Tymor: Dydd Llun 30 Mai - Dydd Gwener 3 Mehefin 2022

 

Nosweithiau Rhieni/Gofalwyr

 

Tymor yr Hydref 2021

Blwyddyn 1 - Dydd Mercher 3 Tachwedd 2021

Blwyddyn 2 - Dydd Iau 2 Rhagfyr 2021

 

Tymor y Gwanwyn 2022

Blwyddyn 1 - Dydd Mercher 2 Mawrth 2022

Blwyddyn 2 - Dydd Iau 17 Mawrth 2022

 

Bydd rhieni’n derbyn adroddiadau cynnydd ddwywaith y flwyddyn yn y nosweithiau Rhieni / Gofalwyr.

 

Diwrnodau Dysgu dan Arweiniad

 

Mae gan y coleg bum Diwrnod Dysgu dan Arweiniad wedi’u trefnu bob blwyddyn academaidd.

Ni fydd addysgu ffurfiol yn digwydd ar y diwrnodau hyn. Fe fydd, er hynny, sesiynau a gweithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer dysgwyr drwy gyfrwng y tîm Cymorth Astudio’r Hafan Ddysgu.

Diwrnodau Dysgu dan Arweiniad 2021-2022 

Dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021 

Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

Dydd Llun 17 Ionawr 2022

Dydd Mercher 9 Mawrth 2022

Dydd Iau 12 Mai 2022

 

 

Digwyddiadau Agored

Os ydych ar fin gadael yr ysgol yn meddwl am eich camau nesaf neu’n ddysgwr mewn oed yn awyddus i ddatblygu eich sgiliau neu’ch cymwysterau ymhellach, mae ein digwyddiadau agored yn cynnig y cyfle delfrydol i chi i ddarganfod y cyfan am y cyrsiau a’r cyfleoedd gyda ni, cwrdd â’r staff a siarad â myfyrwyr presennol am eu profiadau o astudio gyda ni. 

 

Digwyddiadau Agored 2021-2022 

Dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021

Dydd Llun 17 Ionawr 2022 

Dydd Mercher 9 Mawrth 2022

Dydd Iau 12 Mai 2022

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite